Stavanger våren 1842. Tobias Finckelsen Udland kom til byen for å gå på Misjonsskolen som en av de tre første elevene. I reisevesken hadde han med seg innbydelsen til å stifte Det Norske Misjonsselskap. Det ble en hektisk vår og sommer for Tobias og Guri Messing. Hun var John Haugvaldstads husholderske. De skulle gjøre alt klart til stiftelsesmøtet...og fikk etterhvert et godt øye til hverandre.


Ivar Nygaard tar med publikum inn i et tidsbilde av Stavanger og Norge. Gjennom fortellinger og resitasjon av vektersang og salmer portretterer Ivar tiden, byen, menneskene, luktene og lydene. Ivar undrer seg over hvordan det hele gikk til og hvilken betydning det har hatt for for ham, for hans helter og for samfunnet forøvrig.


Historien er basert på dokumenter fra Misjons- og diakoniarkivet ved VID Stavanger og litteratur om misjonsbevegelsen og om Stavanger i 1842. Spesielt to dokumenter er viktige: referatet fra stiftelsesmøtet og Tobias Finckelsen Udlands søknad om å bli elev ved Misjonskolen som ble stiftet samtidig.


“Sild og salighet” handler om den norske misjonens spede begynnelse. Etableringen av misjonsforeninger, og andre foreninger som f.eks avholdsforeninger, skytterlag og  språkforeninger i første halvdel av 1800 tallet er en veldig viktig del i skapelsen av det norske demokratiet. Foreningene fungerte som "demokratiskoler" for bønder og arbeidere som tok plass i kommunestyrer og storting og avløste embetsmannsstaten mot slutten av århundret.


Ivar Nygaard har funnet noen personer og hendelser som har berørt ham. Fortellingen er ingen vekkelse eller preken, men et forteller- og kunstnerblikk bakover i vår kulturhistorie.

Bli med inn i et tidsbilde av Stavanger og Norge anno 1842. En brytningstid for den unge nasjonen Norge. Møt tiden, byen, menneskene, luktene, lydene, Tobias og Guri.

“Vor klokke er slagen ti...vinden er nordlig...alt vel...Lukten av sjø¸, salt, sild, ull og hestemøkk blandet seg med kveldslyset så det nesten ble for mye. Mellom de store husene rundt torget kunne han skimte nytente tranlykter. Vekterens dypbrustne sjømannsbass drev over Stavangers hus og trange gater. Nå kunne det begynne, tenkte Tobias Finckelsen Udland.”

INFORMASJON

Forestillingen passer

best fra 12 år


Lengde: En drøy time.

Ingen spesielle tekniske krav. 


Pris: 4000,- + reise/kost/losji.

Rabatt ved bestilling av flere forestillinger/turne.


Kontakt:

Ivar Nygaard, 97534321 ivarnyg@gmail.com, www.ivarnygaard.no

FORESTILLINGER

2017/2018:28.06.17 Nygatens Forsamlingshus, Stavanger


27.09.17 Otto-huset,


25.10.17 Rennesøy Bibliotek


03.11.17 SILK Skudesneshavn


07.11.17 Høyland Kirke,


24.01.18 Randaberg Bibliotek


28.01.18  Ålgård Kirke


18.02.18 Blyge Harry


22.02.18  Sokndal Kirke,


01.03.18 Egersund Kirke


07.03.18  Kleppheimen


07.03.18 Klepp Bibliotek


20.03.18 Suldal Kulturhus


11.04.18 Jørpeland kirke


12.04.18  Saudasjøen kapell


04.05.18  Lyngdal kirkesenter


06.06.18 Nygatens forsamlingshus


13.09.18  Torridal Kirke


12.10.18 Norsk Bedehusmuseum


14.11.18  Hinna KirkeREAKSJONER


"Jeg har lært Ivar å kjenne som en seriøs forteller. Det var en stor opplevelse å være med på hans arrangement i anledning av Det Norske Misjonsselskaps generalforsamling i Stavanger nå i sommer. Stiftelsen av NMS i 1842 ble formidlet på en livsnær og tankevekkende måte. Ivar dykker ned i kildene og finner forbindelsene til religiøse, kulturelle og sosiale strømninger. Så tar han oss med i sin fortellerbåt på en seilas vi ikke kunne ha staket ut selv. Underveis opplever vi like fullt relevans til våre egne liv i vår tid. 


Med vennlig hilsen

Gustav Steensland, førstearkivar, PhD, Misjons- og diakoniarkivet, VID vitenskapelige høgskole“Det var en levende opplevelse å være tilskuer til Ivar Nygaard's forestilling. En forestilling jeg sterkt vil anbefale og håper at flere vil få oppleve. Det er Ivar Nygaards styrke å hente ut, personliggjøre og formidle menneskelige møter. Møter og videre konstellasjoner som førte til dannelsen av Det Norske Misjonsselskap i 1842. En viktig del av Norge's historie jeg syns bør bli formidlet videre i flere forestillinger.”


Med vennlig hilsen

Bård Einar Rimereit"De satt som sild i ei tynna" Nygatens forsmlingshus 28.06.17: Ivar Nygaard tar oss med tilbake i tida. Eg kjende det nesten som ei fysisk reise, der han gjennom skildringane fekk fram drivkrafta som låg bak personane sine vegval. Ivar bygger opp spenninga ved hjelp av ein fiffig regi, varierert vinkling av tid, stad og plassering i rommet. Dette gjer at ein  berre MÅ få med seg resten. -Men ein må fylgja med, det nyttar ikkje å halvsova. Etter sjølve forestillinga inviterer han til spørsmål og kommentarar frå salen, der fleire nestorar i Misjonsselskapet sit. Her briljerer han med stor kunnskap rundt persongalleriet og historiske fakta. Han må ha gjort eit ekstremt grundig forarbeid, som burde gitt grunnlag for endå fleire fortellarkveldar!


Med helsing

Fartein Haga"Ivar Nygaard er en eminent forteller. Han levendegjør stiftelsen av Det Norske Misjonsselskap for 175 år siden og utsendelsen av de første misjonærene til Zululand. Det er nesten som vi møter dem i døra ..."


Med vennlig hilsen

Øyvind Dahl

Professor emeritus